Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel obvodných volebných komisií

Dátum: 25.07.2022
Autor: EWORKS.sk
Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel obvodných volebných komisií

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 38. riadnom zasadnutí konanom dňa 27. júna 2022 uznesením č. 71/2022 určilo volebné obvody, počet poslancov v nich a sídla obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja konaných v roku 2022.

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja určilo:

I. Volebné obvody:

 • Volebný obvod č. 1 – KOMÁRNO, do ktorého patria nasledovné obce:
  Bajč, Bátorove Kosihy, Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Búč, Čalovec, Číčov, Dedina Mládeže, Dulovce, Holiare, Hurbanovo, Chotín, Imeľ, Iža, Kameničná, Klížska Nemá, Kolárovo, Komárno, Kravany nad Dunajom, Lipové, Marcelová, Martovce, Moča, Modrany, Mudroňovo, Nesvady, Okoličná na Ostrove, Patince, Pribeta, Radvaň nad Dunajom, Sokolce, Svätý Peter, Šrobárová, Tôň, Trávnik, Veľké Kosihy, Virt, Vrbová nad Váhom, Zemianska Olča, Zlatná na Ostrove
 • Volebný obvod č. 2 – LEVICE, do ktorého patria nasledovné obce:
  Bajka, Bátovce, Beša, Bielovce, Bohunice, Bory, Brhlovce, Čajkov, Čaka, Čata, Demandice, Devičany, Dolná Seč, Dolné Semerovce, Dolný Pial, Domadice, Drženice, Farná, Hokovce, Hontianska Vrbica, Hontianske Trsťany, Horná Seč, Horné Semerovce, Horné Turovce, Horný Pial, Hrkovce, Hronovce, Hronské Kľačany, Hronské Kosihy, Iňa, Ipeľské Úľany, Ipeľský Sokolec, Jabloňovce, Jesenské, Jur nad Hronom, Kalná nad Hronom, Keť, Kozárovce, Krškany, Kubáňovo, Kukučínov, Kuraľany, Levice, Lok, Lontov, Lula, Málaš, Malé Kozmálovce, Malé Ludince, Mýtne Ludany, Nová Dedina, Nový Tekov, Nýrovce, Ondrejovce, Pastovce, Pečenice, Plášťovce, Plavé Vozokany, Podlužany, Pohronský Ruskov, Pukanec, Rybník, Santovka, Sazdice, Sikenica, Slatina, Starý Hrádok, Starý Tekov, Šahy, Šalov, Šarovce, Tehla, Tekovské Lužany, Tekovský Hrádok, Tlmače, Tupá, Turá, Uhliská, Veľké Kozmálovce, Veľké Ludince, Veľké Turovce, Veľký Ďur, Vyškovce nad Ipľom, Vyšné nad Hronom, Zalaba, Zbrojníky, Želiezovce, Žemberovce, Žemliare
 • Volebný obvod č. 3 – NITRA, do ktorého patria nasledovné obce:
  Alekšince, Báb, Babindol, Bádice, Branč, Cabaj – Čápor, Čab, Čakajovce, Čechynce, Čeľadice, Čifáre, Dolné Obdokovce, Golianovo, Hosťová, Hruboňovo, Ivanka pri Nitre, Jarok, Jelenec, Jelšovce, Kapince, Klasov, Kolíňany, Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce, Lehota, Lúčnica nad Žitavou, Ľudovítová, Lukáčovce, Lužianky, Malé Chyndice, Malé Zálužie, Malý Cetín, Malý Lapáš, Melek, Mojmírovce, Nitra, Nitrianske Hrnčiarovce, Nová Ves nad Žitavou, Nové Sady, Paňa, Podhorany, Pohranice, Poľný Kesov, Rišňovce, Rumanová, Svätoplukovo, Štefanovičová, Štitáre, Šurianky, Tajná, Telince, Veľká Dolina, Veľké Chyndice, Veľké Zálužie, Veľký Cetín, Veľký Lapáš, Vinodol, Vráble, Výčapy – Opatovce, Zbehy, Žirany, Žitavce
 • Volebný obvod č. 4 – NOVÉ ZÁMKY, do ktorého patria nasledovné obce:
  Andovce, Bánov, Bardoňovo, Bešeňov, Branovo, Čechy, Černík, Dedinka, Dolný Ohaj,  Dvory nad Žitavou, Hul, Jasová, Jatov, Kmeťovo, Kolta, Komjatice, Komoča, Lipová Maňa, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Nové Zámky, Palárikovo, Podhájska, Pozba, Radava, Rastislavice, Semerovo, Šurany, Trávnica, Tvrdošovce, Úľany nad Žitavou, Veľké Lovce, Veľký Kýr, Vlkas, Zemné
 • Volebný obvod č. 5 - ŠAĽA, do ktorého patria nasledovné obce:
  Diakovce, Dlhá nad Váhom, Hájske, Horná Kráľová, Kráľová nad Váhom, Močenok, Neded, Selice, Šaľa, Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Vlčany, Žihárec
 • Volebný obvod č. 6 – ŠTÚROVO, do ktorého patria nasledovné obce:
  Bajtava, Belá, Bíňa, Bruty, Dubník, Gbelce, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný Most, Leľa, Ľubá, Malá nad Hronom, Malé Kosihy, Mužla, Nána, Nová Vieska, Obid, Pavlová, Rúbaň, Salka, Sikenička, Strekov, Svodín, Šarkan, Štúrovo
 • Volebný obvod č. 7 – TOPOĽČANY, do ktorého patria nasledovné obce:
  Ardanovce, Belince, Biskupová, Blesovce, Bojná, Čeľadince, Čermany, Dvorany nad Nitrou, Hajná Nová Ves, Horné Chlebany, Horné Obdokovce, Horné Štitáre, Hrušovany, Chrabrany, Jacovce, Kamanová, Koniarovce, Kovarce, Krnča, Krtovce, Krušovce, Kuzmice, Lipovník, Ludanice, Lužany, Malé Ripňany, Nemčice, Nemečky, Nitrianska Blatnica, Nitrianska Streda, Norovce, Oponice, Orešany, Podhradie, Prašice, Práznovce, Preseľany, Radošina, Rajčany, Solčany, Solčianky, Súlovce, Svrbice, Šalgovce, Tesáre, Topoľčany, Tovarníky, Tvrdomestice, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany, Velušovce, Vozokany, Závada
 • Volebný obvod č. 8 – ZLATÉ MORAVCE, do ktorého patria nasledovné obce:
  Beladice, Čaradice, Červený Hrádok, Čierne Kľačany, Hostie, Hosťovce, Choča, Jedľové Kostoľany, Kostoľany pod Tribečom, Ladice, Lovce, Machulince, Malé Vozokany, Mankovce, Martin nad Žitavou, Nemčiňany, Neverice, Nevidzany, Obyce, Skýcov, Sľažany, Slepčany, Tekovské Nemce, Tesárske Mlyňany, Topoľčianky, Velčice, Veľké Vozokany, Vieska nad Žitavou, Volkovce, Zlaté Moravce, Zlatno, Žikava, Žitavany

 

II. Počet poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja na 54 z toho:

 • Volebný obvod č. 1 – KOMÁRNO - 8 poslancov
 • Volebný obvod č. 2 – LEVICE - 9 poslancov
 • Volebný obvod č. 3 – NITRA - 13 poslancov
 • Volebný obvod č. 4 - NOVÉ ZÁMKY - 8 poslancov
 • Volebný obvod č. 5 – ŠAĽA - 4 poslancov
 • Volebný obvod č. 6 – ŠTÚROVO - 3 poslancov
 • Volebný obvod č. 7 – TOPOĽČANY - 6 poslancov
 • Volebný obvod č. 8 - ZLATÉ MORAVCE - 3 poslancov

 

III. Sídla obvodných volebných komisií takto:

 • Volebný obvod č. 1 – KOMÁRNO
  Okresný  úrad Komárno, Záhradnícka 6, 945 01 Komárno
 • Volebný obvod č. 2 – LEVICE
  Okresný úrad Levice, Rozmarínova 4, 934 01 Levice
 • Volebný obvod č. 3 - NITRA
  Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
 • Volebný obvod č. 4 - NOVÉ ZÁMKY
  Okresný úrad Nové Zámky, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
 • Volebný obvod č. 5 – ŠAĽA
  Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 • Volebný obvod č. 6 – ŠTÚROVO
  Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, 943 01 Štúrovo
 • Volebný obvod č. 7 – TOPOĽČANY
  Okresný úrad Topoľčany, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
 • Volebný obvod č. 8 - ZLATÉ MORAVCE
  Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, 953 01 Zlaté Moravce

 

ZDROJ: 

https://www.unsk.sk/Zobraz/Sekciu/urcenie-volebnych-obvodov-poctu-poslancov-a-sidiel-obvodnych-volebnych-komisii