Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kto môže voliť a kto byť volený

Autor: EWORKS.sk
Kto môže voliť a kto byť volený

Prečítajte si kto v skutočnosti môže voliť v komunálnych voľbách a kto môže kandidovať.

Kto môže kandidovať?

Za starostu obce, primátora mesta, šéfa samosprávneho kraja či za poslanca zastupiteľstva sa môže uchádzať kandidát ako nezávislý alebo s podporou politickej strany (V mojom prípade je to podpora politickej strany Progresívne Slovensko). Strany môžu vytvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu, to sa stane v prípade, že jedného kandidáta podporuje viacero strán. 

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb 18 rokov. Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci a mať 25 rokov.

Kandidát na poslanca krajského zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci alebo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí mať 18 rokov.

Trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho kraja, v ktorom kandiduje, musí mať aj kandidát na predsedu samosprávneho kraja. Navyše, v deň volieb musí mať 25 rokov.

Nezávislí kandidáti musia odovzdať aj podpisovú listinu od voličov, ktorí ich podporujú. Minimálny počet podpisov pre kandidátov na starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev sa odvíja od počtu obyvateľov obce. Pri nezávislom kandidátovi na šéfa kraja potrebujú uchádzači 1 000 podpisov. Nezávislý kandidát na poslanca krajského zastupiteľstva potrebuje 400 podpisov.

Kto môže voliť?

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý má v obci trvalý pobyt (ďalej len "občan") a dovŕšil v deň volieb 18 rokov veku. Právo voliť však nemá občan, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.

Prekážkou vo výkone volebného práva je:

  1. zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudu
  2. výkon trestu odňatia slobody alebo výkon väzby